Veranderingen in uw werk

Een verandering in uw werksituatie heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Bekijk de video. Deze legt uit waar u aan moeten denken.

Wilt u de mogelijke gevolgen van veranderingen in uw werksituatie inzien? Log dan nu in op uw persoonlijke omgeving. U vindt hier ook de pensioenverkenner. Met de pensioenverkenner heeft u direct inzicht in de gevolgen voor uw pensioen van keuzes, zoals eerder of later met pensioen en meer of minder werken.

Inloggen mijn.rabobedrijvenpensioen

Meer informatie

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw werksituatie verandert? Bijvoorbeeld verandering van baan, verlof, meer of minder werken, ontslag,  of wanneer u arbeidsongeschikt raakt.

Loopt de opbouw van uw pensioen en de verzekeringen dan gewoon door? En welke acties kunt u zelf ondernemen? Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen en het pensioen voor uw nabestaanden voor het geval u komt te overlijden. Download voor meer informatie de brochure.

Draag andere pensioenen over naar het Rabo BedrijvenPensioen

Bent u nieuw bij het Rabo BedrijvenPensioen? Dan kunt u pensioenen die u in het verleden heeft opgebouwd, overdragen naar uw Rabo BedrijvenPensioen. Dit doet u in 2 stappen:

  1. Bepaal samen met een financieel adviseur, of het overdragen van pensioen naar het Rabo BedrijvenPensioen voor u verstandig is.
  2. Vul per pensioen dat u wilt overdragen, het formulier in. Deze kunt u hier downloaden.