Waardeoverdracht

Pensioen meenemen

In veel situaties kunt u uw pensioen van de oude uitvoerder naar de nieuwe meenemen dit heet waardeoverdracht. Bouwt u momenteel pensioen op bij Rabo BedrijvenPensioen en overweegt u waardeoverdracht uit te voeren lees dan hoe dit bij ons wordt uitgevoerd. Wilt u graag uw opgebouwde pensioen van Rabo BedrijvenPensioen meenemen naar uw nieuwe uitvoerder, laat u dan informeren door uw nieuwe uitvoerder.

Waardeoverdracht uitgelegd

Waardeoverdracht is een recht waarbij u zelf beslist of u uw opgebouwde kapitaal van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe overdraagt. Overdragen kan alleen naar de uitvoerder van uw huidige werkgever en brengt voor u geen kosten met zich mee.

Aandachtspunten waardeoverdracht

Rabo BedrijvenPensioen biedt geen garantie op de hoogte van het te bereiken pensioen. Heeft u dit wel bij uw vorige pensioen, dan is waardeoverdracht waarschijnlijk niet gunstig.
Verder is het partnerpensioen bij ons op risicobasis verzekerd. Zolang als u in dienst bent en premie betaalt krijgt uw partner een pensioen als u overlijdt. Bij uitdiensttreding vervalt deze dekking en wordt alleen een partnerpensioen uit het beschikbare kapitaal verstrekt. Mocht uw oude pensioen bij uitdiensttreding een (hoger) partnerpensioen uitkeren dan is de regeling van het oude pensioen gunstiger en waardeoverdracht minder aantrekkelijk.

Waardeoverdracht in 5 stappen

Waardeoverdracht wordt in vijf stappen uitgevoerd. Houd bij elke stap rekening met een afhandeltermijn die zowel voor de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder geldt.