Waardeoverdracht

Mijn opgebouwde pensioen meenemen naar mijn nieuwe pensioenregeling.


Opgebouwd pensioen

Wanneer u werkt bouwt u pensioen op bijvoorbeeld bij Rabo BedrijvenPensioen. Bij verandering van werkgever verandert ook de pensioenuitvoerder waarbij wordt opgebouwd. Uw eerder opgebouwde pensioen kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Keuze kritisch afwegen

Weeg wel kritisch de voor- en nadelen tegen elkaar af, voordat u beslist om waardeoverdracht aan te vragen. Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Zo geeft Rabo BedrijvenPensioen bijvoorbeeld geen garantie op de hoogte van het te bereiken pensioen en verzekert Rabo BedrijvenPensioen uw partnerpensioen op risicobasis.
Daar tegenover staat dat alle pensioenregelingen onder één pensioenkapitaal brengen als voordeel heeft dat het overzichtelijk wordt voor u. Bijkomend ander voordeel van waardeoverdacht is dat mogelijk het partnerpensioen stijgt, omdat voorgaande dienstjaren meetellen in het Rabo BedrijvenPensioen.

Zelf kiezen

U maakt zelf de afweging voor de keuze die het best bij u past. Eventueel met behulp van een onafhankelijk financieel adviseur. Als pensioenuitvoerder van de huidige regeling mogen wij geen advies geven.

Pensioen overdragen

Eenmaal uw keuze gemaakt vraagt u de waardeoverdracht via het formulier Waardeoverdracht aan. Aan de aanvraag is geen termijn verbonden en kunt u op ieder gewenst moment indienen. Stuur het volledig ingevulde formulier naar ons op, vergeet het niet samen met uw partner te ondertekenen. Wij zetten na ontvangst de procedure voor u in gang.

Meer informatie

Via het blok rechts in beeld download u het formulier 'Waardeoverdacht' waarmee u waardeoverdracht aanvraagt.

Contact

We zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.