Waardeoverdracht

Pensioen meenemen

Wanneer u werkt bouwt u via uw werkgever pensioen op. Bij verandering van werkgever verandert vaak de pensioenregeling. U kunt dan het opgebouwde pensioen bij uw oude werkgever meenemen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Bouwt u momenteel pensioen op bij Rabo BedrijvenPensioen en overweegt u waardeoverdracht uit te voeren lees dan hoe dit bij ons wordt uitgevoerd.
Wilt u graag uw opgebouwde pensioen van Rabo BedrijvenPensioen meenemen naar uw nieuwe uitvoerder, laat u dan informeren door uw nieuwe uitvoerder.

Waardeoverdracht uitgelegd

Waardeoverdracht is een recht waarbij u zelf beslist of u uw opgebouwde kapitaal van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe overdraagt. Overdragen kan alleen naar de uitvoerder van uw huidige werkgever en brengt voor u geen kosten met zich mee.

Pluspunt waardeoverdracht

Door alle opgebouwde pensioenpremies over te dragen en te bundelen in één pensioen krijgt u inzicht in uw mogelijkheden zodat u meer profiteert van pensioenkeuzes. Daarnaast stijgt de dekking voor het partnerpensioen bij waardeoverdracht. Deze dekking baseren we op het aantal gewerkte jaren. De gewerkte jaren van de overgedragen pensioenpremie tellen we op bij de huidige opbouw. Zo stijgt niet alleen het kapitaal, maar ook het aantal gewerkte jaren.

Minpunt waardeoverdracht

Rabo BedrijvenPensioen biedt geen garantie op de hoogte van het te bereiken pensioen. Heeft u dit wel bij uw vorige pensioen, dan is waardeoverdracht waarschijnlijk niet gunstig.
Verder is het partnerpensioen bij ons op risicobasis verzekert. Zolang als u in dienst bent en premie betaalt krijgt uw partner een pensioen als u overlijdt. Bij uitdiensttreding vervalt deze dekking en wordt alleen een partnerpensioen uit het beschikbare kapitaal verstrekt. Mocht uw oude pensioen bij uitdiensttreding een (hoger) partnerpensioen uitkeren dan is de regeling van het oude pensioen gunstiger en waardeoverdracht minder aantrekkelijk.

Waardeoverdracht in 5 stappen

Waardeoverdracht wordt in vijf stappen uitgevoerd. Houd bij elke stap rekening met een afhandeltermijn die zowel voor de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder geldt.

Alle pensioenregelingen samen onderbrengen in één pensioenkapitaal is natuurlijk overzichtelijk. Maar voordat u een keuze maakt is het belangrijk om u goed te oriënteren op de waardeoverdracht. Pensioenregelingen kunnen namelijk verschillen van elkaar en een overdracht hoeft niet per definitie gunstiger uit te vallen.
Bekijk daarom goed of de waardeoverdracht gunstig is. Dit doet u door de pensioenvergelijker in te vullen. Deze vindt u in laag 3 van de pensioen 1-2-3 op uw portaal. Als u advies wilt hebben over de waardeoverdracht, kunt u contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Wij mogen u als uitvoerder van uw huidige regeling geen advies geven.

Een offerte aanvragen doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. De aanvraag heeft u snel gedaan, het aanbieden van de offerte duurt doorgaans wat langer. Deze stap duurt maximaal 3 maanden.

Op basis van de pensioenwaarde en –datum van de oude regeling versturen wij u een offerte. Hierin leest u wat de overdrachtswaarde is van het 'oude pensioen'. Aangevuld met een doorberekening naar de mogelijk maandelijkse pensioenuitkering vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd.
U heeft twee maanden de tijd om te reageren. Reageert u niet of buiten deze termijn, dan blijft de pensioenwaarde bij de oude pensioenuitvoerder staan.

Bent u akkoord met de offerte, stuur dan het volledig ingevulde formulier naar ons op. Een handtekening van u en uw eventuele partner is vereist. Na ontvangst wordt de procedure voor de overdracht in gang gezet. Uw voormalige pensioenuitvoerder moet uw kapitaal binnen tien werkdagen overmaken.

Zodra de overdrachtswaarde binnen is voegen we dit toe aan uw pensioenkapitaal en bevestigen wij u deze wijziging. Wanneer u inlogt op Mijn Rabo BedrijvenPensioen ziet u dat uw pensioenkapitaal is gestegen.