Verandering in werk

Wees voorbereid op de gevolgen

Veranderingen in uw werksituatie kunnen gevolgen hebben op uw maandelijkse inkomsten. Omdat de pensioenopbouw gebaseerd is op uw maandelijkse salaris, is een verandering in uw inkomen direct te merken in uw pensioenopbouw. Gaat u meer werken en stijgt uw salaris, dan wordt er automatisch meer pensioen opgebouwd. Maar als u minder gaat werken, of (tijdelijk) geen baan heeft en uw salaris daalt of wegvalt dan heeft dit ook gevolgen.

 

Minder werken om bijvoorbeeld te zorgen voor de kinderen of bij te dragen in de opvoeding van de kleinkinderen. Het verkorten van de werkweek is een keus die u zorgvuldig maakt. De voor- en nadelen worden tegen elkaar afgewogen en de financiële impact wordt berekend. Minder werken betekent ook minder betalen aan pensioenpremie. Als u minder gaat werken, bouwt u dus minder pensioen op.

U kunt besluiten om een periode er tussenuit te gaan om bijvoorbeeld een opleiding te volgen, voor de kinderen te zorgen of een droom na te jagen. Als u geen baan heeft dan ontvangt u geen salaris. U draagt dan geen pensioenpremie af en bouwt geen pensioen op. Raakt u in deze periode arbeidsongeschikt of komt u onverhoopt te overlijden, dan is er geen risicodekking bij het Rabo BedrijvenPensioen. Pas wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt koopt u van uw pensioenkapitaal een levenslange uitkering in.

U kunt tijdelijk zonder baan komen te zitten, vanwege bijvoorbeeld een overstap die u maakt, een faillissement van uw werkgever of een ontslag. Dit heeft impact op uw inkomen en natuurlijk ook op uw pensioenopbouw. Want wanneer u minder of geen inkomen ontvangt wordt er geen pensioen opgebouwd. Raakt u in deze periode arbeidsongeschikt of komt u onverhoopt te overlijden, dan is er geen risicodekking verzekerd bij het Rabo Bedrijvenpensioen.

Dekking tijdens WW-uitkering

Een uitzondering hierop is wanneer u werkloos raakt, aansluitend op de arbeidsverhouding waarbij u pensioen opbouwde bij Rabo BedrijvenPensioen.  Gedurende de periode dat u een WW-uitkering krijgt, blijft het nabestaandenpensioen bij het Rabo Bedrijvenpensioen gedeeltelijk verzekerd op basis van een risicoverzekering.

Faillissement werkgever

Is uw werkgever failliet dan wordt uw loon niet langer betaald. Het UWV neemt dan mogelijk de salarisbetaling tijdelijk over. Wanneer UWV het loon doorbetaalt, dan wordt er ook voor gezorgd dat de pensioenpremies worden doorbetaald. Als dit het geval is, wordt dit automatisch toegevoegd aan uw pensioenkapitaal.