Partner

Aan- of afmelden

 

Uit elkaar gaan is al vervelend genoeg. Naast de emotionele belasting moet er administratief veel geregeld worden. Omdat het nu eenmaal een klus is die gedaan moet worden hebben we alle informatie bij elkaar gezet.

 

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Bij wet is geregeld hoe het pensioen bij een scheiding wordt verdeeld. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap, dan heeft een ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. Dit is de zogenaamde standaardverdeling of standaardverevening. U kunt van deze standaardverdeling afwijken. Voorwaarde is wel dat dit duidelijk is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Doorgeven verdeling ouderdomspensioen

Als u een verdeling wilt, zowel een standaardverdeling als een afwijkende afspraak, vraagt u dit aan met het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen'. Binnen twee jaar na beëindiging van de relatie dient u de aanvraag in. Zijn de twee jaar voorbij, dan kunnen wij niets voor u doen. De pensioenuitkering verrekent u dan zelf met uw ex-partner als u met pensioen gaat.

 

Uit elkaar gaan heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij overlijden. Als u overlijdt maakt uw ex-partner aanspraak op (een gedeelte van) het pensioenkapitaal dat is opgebouwd. Van dit gedeelte wordt een bijzonder partnerpensioen aangekocht.
Heeft uw ex-partner afstand gedaan van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft uw eventuele nieuwe partner recht op dit deel.

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan ook afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden, in een echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst. In dat document moet dan duidelijk zijn opgenomen dat uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen.
Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen, gebruik dan het formulier ‘Afstand bijzonder partnerpensioen’ om dit aan ons door te geven. Na ontvangst van het formulier verwerken wij binnen tien werkdagen de afstandsverklaring. U ontvangt van ons een bevestiging van de wijziging.