Overlijden

Wat is er geregeld?

Voor uw nabestaanden

Komt u te overlijden voor uw pensioendatum, dan gebruiken we het opgebouwde pensioenkapitaal om een uitkering voor uw nabestaanden, inclusief eventuele ex-partners, aan te kopen.
Uw nabestaanden hebben dan de keuze via welke verzekeraar de uitkering wordt ontvangen. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd tot overlijden van de partner. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de kinderen de volwassen leeftijd hebben bereikt.

Risicodekking

Omdat u niet meer deelneemt aan het Rabo BedrijvenPensioen worden er geen risicopremies meer betaald. Als u voor uw pensioendatum overlijdt ontvangen uw nabestaanden alleen een maandelijkse uitkering op basis van het kapitaal dat voor u is opgebouwd in het Rabo BedrijvenPensioen.

Partner aanmelden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, moet uw partner bij ons aangemeld zijn. Is uw partner onbekend bij ons, dan keren wij geen partnerpensioen uit bij overlijden.