Privacyverklaring en Geschillen

Privacyverklaring

Gegevens die u aan Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling verstrekt via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevensbestand. Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven.

Geschillen

Alle geschillen vanwege de pensioenregeling en uitvoeringsovereenkomst van de Rabo PGGM PPI kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De Rabo PGGM PPI is aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. De Rabo PGGM PPI garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonder uw goedkeuring worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld aan derde partijen.