Pensioen 1-2-3

Het is belangrijk dat u weet wat er binnen het Rabo BedrijvenPensioen voor u geregeld is. Daarom leggen wij dit graag aan u uit. We bieden de informatie over uw pensioenregeling in 3 lagen aan. Dit noemen wij Pensioen 1-2-3.

De 1e laag vindt u op deze pagina. Hier leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

Heeft u behoefte aan meer verdiepende informatie per onderwerp? Deze vindt u in de 2e laag. Tot slot vindt u in de 3e laag juridische en beleidsmatige documenten die horen bij uw pensioenregeling.

Wilt u toegang tot de informatie die in laag 2 en 3 voor u klaar staat? Log dan nu in op uw persoonlijke omgeving.

Inloggen mijn.rabobedrijvenpensioen

Pensioen 1-2-3: Laag 1

Pensioen 1-2-3: Laag 1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Ouderdomspensioen

  Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

 • Arbeidsongeschikt

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

 • Partner- en wezenpensioen

  Komt u te overlijden op het moment dat u in dienst bent bij deze werkgever? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

 • Reglement

  In het reglement leest u wat u precies in onze pensioenregeling krijgt. Neem contact met ons op als u het reglement wilt ontvangen op papier.

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

 • Ouderdomspensioen

  Werkt u niet meer bij deze werkgever en komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner alleen de opgebouwde waarde van het pensioenkapitaal. Er is dan geen aanvulling verzekerd voor partner- en wezenpensioen.

 • Arbeidsongeschikt

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

 • Ouderdomspensioen

  U bouwt op drie manieren pensioen op:
  A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen bij het Rabo BedrijvenPensioen. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 • Arbeidsongeschikt

  Premies worden gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

 • Arbeidsongeschikt

  Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld, is de franchise. De franchise voor uw pensioenregeling vindt u in laag 2 op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl. Over het loon min de franchise wordt de beschikbare premie vastgesteld.

 • Arbeidsongeschikt

  Uw werkgever betaalt de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw. U draagt hieraan mogelijk bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit is een afspraak tussen u en uw werkgever. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Naast de beschikbare premie om te beleggen voor de opbouw van een pensioenkapitaal, kent deze pensioenregeling ook premies voor de verzekering van partner- en wezenpensioen en het doorlopen van de pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekeringspremies worden betaald door uw werkgever.

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Ouderdomspensioen

  Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

 • Arbeidsongeschikt

  Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Meer keuzes vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3. Met de Pensioenverkenner krijgt u inzicht in de effecten van keuzes op uw pensioen. Laag 2 en de Pensioenverkenner zijn te vinden op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl.

 • Arbeidsongeschikt

  Op uw pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een <maandelijkse> <periodieke> uitkering die u ontvangt zolang u leeft. Dit kan een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering zijn. U kunt zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder- of verzekeraar u deze uitkering koopt. Dit noemen wij shoppen.

 • Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier.

Hoe zeker is uw pensioen?

 • Ouderdomspensioen

  De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Welke kosten maken wij?

 • Ouderdomspensioen

  Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deze uitvoeringskosten betaalt uw werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal rekenen wij kosten. Deze beleggingskosten brengen wij in mindering op uw pensioenkapitaal.

Wanneer moet u in actie komen?

 • Ouderdomspensioen

  Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

 • Ouderdomspensioen

  Als u verhuist naar het buitenland.

 • Ouderdomspensioen

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

 • Ouderdomspensioen

  Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

 • Ouderdomspensioen

  Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Ouderdomspensioen

  Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Ouderdomspensioen

  Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

 • Ouderdomspensioen

  Voor meer informatie: ga naar laag 2 van pensioen 1-2-3 op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 030- 277 7431 of per mail via service@rabopggmppi.nl.

Terug naar het overzicht