Pensioen en beleggen

Om voldoende pensioen op te bouwen worden de maandelijks premiebetalingen belegd. Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen beleggen we vooral in aandelen. Dit brengt risico met zich mee, daarom kiezen we voor dit type beleggen wanneer de pensioenleeftijd ver weg ligt. Dichter bij het pensioen beleggen we steeds meer in obligaties, zo bouwen we zekerheid en stabiliteit in. Het uitgangspunt is hoe dichter bij de pensioengerechtigde leeftijd, hoe stabieler het fonds. Dit noemen we het ‘Life cycle beleggen’.

Pensioenpremies

De pensioenpremies beleggen we in de Pensioen Opbouwfondsen van Robeco. Beleggen doen we in drie fondsen tegelijk, namelijk;

  • Pensioen opbouw rendement (dit fonds bestaat vooral uit aandelen)
  • Pensioen opbouw vastrentend kort (dit fonds bestaat vooral uit obligaties)
  • Pensioen opbouw vastrentend lang (dit fonds bestaat vooral uit obligaties)

Profielbeleggen

Om voldoende pensioen op te bouwen worden de maandelijkse premiebetalingen belegd. Hoeveel risico wij nemen bij deze beleggingen, hangt af van de keuze die u maakt.
Door middel van vijf profielen is onderscheid gemaakt in de verschillende beleggingsrisico’s. De profielen lopen uiteen van weinig tot veel risico, waarbij het neutrale profiel er tussenin zit.

Naam profiel

Beleggingsrisico

Offensief

U wilt een zo hoog mogelijk rendement en bent bereid daarvoor een groot risico te lopen.

Licht offensief

U streeft naar een hoog rendement en bent bereid om risico te nemen.

Neutraal

U streeft naar een aantrekkelijk rendement en neemt hiervoor de nodige risico's.

Behoudend

U streeft naar een iets hoger verwacht rendement en bent bereid risico's te nemen.

Defensief

U wilt een betrouwbaar rendement en neemt beperkt beleggingsrisico.

Maakt u geen keuze, dan wordt standaard belegd in het neutrale beleggingsprofiel.

De beleggingsprofielen uitgelegd

In het profiel Offensief neemt u meer risico om een hoger rendement te behalen. U streeft naar een zo hoog mogelijk pensioen. Maar u weet dat het ook lager kan uitvallen door tegenvallende beleggingsresultaten en dat u dan met een lager pensioen moet kunnen rondkomen.

Met het offensieve profiel sorteert u optimaal voor op een variabele pensioenuitkering. Dat betekent dat u ook na pensioeningang kan blijven beleggen voor een hoger pensioen.  De keuze voor een vaste of variabele uitkering neemt u pas als u met pensioen gaat.

Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 95% belegd in het rendementsfonds en 5% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 35% in het rendementsfonds en 65% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

In het profiel Licht offensief neemt u meer risico om een hoger rendement te behalen. U streeft naar meer pensioen. Maar u weet dat het ook lager kan uitvallen door tegenvallende beleggingsresultaten en dat u dan met een lager pensioen moet kunnen rondkomen.

Met het licht offensieve profiel sorteert u voor op een deels variabele en deels vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u ook na pensioeningang gedeeltelijk kan blijven beleggen voor een hoger pensioen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering neemt u pas als u met pensioen gaat.

Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 87,5% belegd in het rendementsfonds en 12,5% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 22,5% in het rendementsfonds en 77,5% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

Het neutrale profiel heeft een gebalanceerde verhouding tussen rendement (het verwachte pensioen) en risico (het pensioen in een tegenvallend scenario). In dit profiel wordt voor u belegd als u geen keuze maakt.

Met het neutrale profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering neemt u pas als u met pensioen gaat.

Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 80% belegd in het rendementsfonds en 20% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

U vindt een laag risico belangrijker dan risico nemen voor een mogelijk hoger pensioen. U wilt grote schommelingen in uw pensioen voorkomen. Het risico op een tegenvallende pensioenuitkering is kleiner dan in het neutrale profiel, maar niet uitgesloten. U accepteert dat u minder profiteert van hoge rendementen. Het financieel risico dat u loopt wilt u in ieder geval laag houden.

Met het behoudende profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering neemt u pas als u met pensioen gaat.

Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 70% belegd in het rendementsfonds en 30% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

In het profiel Defensief vindt u een laag risico belangrijker dan risico nemen voor een mogelijk hoger pensioen. U wilt zo veel mogelijk voorkomen dat uw pensioen in waarde schommelt. Het risico op een tegenvallende pensioenuitkering is kleiner, maar niet uitgesloten. U accepteert dat u minder profiteert van hoge rendementen. Het financieel risico dat u loopt wilt u in ieder geval zo laag mogelijk houden.

Met het defensieve profiel sorteert u voor op een vaste pensioenuitkering. Dat betekent dat u op het moment dat u met pensioen gaat een vaste uitkering aankoopt, die na pensioeningang niet meer zal stijgen of dalen. De keuze voor een vaste of variabele uitkering neemt u pas als u met pensioen gaat.

Tot 15 jaar voor pensioeningang wordt voor 60% belegd in het rendementsfonds en 40% in het Vastrentend kort fonds. Daarna wordt in 15 jaar afgebouwd naar een allocatie van 15% in het rendementsfonds en 85% in een combinatie van de Vastrentend kort en Vastrentend lang fondsen. Met de allocatie naar het Vastrentend lang fonds zorgen we dat het renterisico richting pensioeningang wordt afgebouwd. U bent voor de hoogte van uw pensioen dan minder afhankelijk van de rentestand op het moment dat u een pensioen inkoopt.

RBP adviseert, u kiest zelf

Om u op weg te helpen staat er een vragenlijst voor u klaar met elf vragen. Via de vragen komen we erachter welk type belegger u bent en welk beleggingsrisico u bereidt bent te nemen. De gegeven antwoorden vormen samen een advies over het meest passende profiel.
De mogelijke financiële consequenties van het geadviseerde profiel, en deze vergelijken met andere profielen volgen daarna. Wanneer u voldoende geïnformeerd bent maakt u een keuze: 

  1. U kiest het geadviseerde profiel omdat u zich kunt vinden in het advies en het eens bent met dit type beleggen;
  2. U kiest een ander profiel met het bijbehorende beleggingsrisico en bent zich er bewust van dat u een keuze maakt dat afwijkt van het advies;
  3. Of u kiest niet, in dat geval blijft alles bij het oude en beleggen wij met een neutraal risico.