Partner

Aan- of afmelden

 

Tijdens uw relatie bouwt u pensioen op dat voor de oude dag is bedoeld. Vervelende situaties zorgen ervoor dat de toekomst anders loopt dan u verwacht. Zo kan het gebeuren dat u niet meer samen bent als u met pensioen gaat of dat u komt te overlijden voor uw pensioenleeftijd. In de Nederlandse wetgeving is rekening gehouden met deze situaties. Zo is er het partnerpensioen dat zorgt voor een maandelijks inkomen voor uw wederhelft als u als deelnemer van het Rabo BedrijvenPensioen overlijdt. En mocht u onverhoopt uit elkaar gaan, blijft er een bedrag gereserveerd voor de ex-partner.

Wanneer is er sprake van een partner

Eerst leggen we graag uit wanneer wij spreken over een partner:

  • De persoon met wie u bent getrouwd of geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
  • De persoon met wie een samenlevingscontract heeft afgesloten via de notaris.
  • De persoon met wie u al tenminste 6 maanden  duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Kinderen en ouders zijn hiervan uitgesloten.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegegaan dan geeft de gemeente dit aan ons door. Wij verwerken binnen 5 werkdagen de melding en passen uw persoonlijke gegevens aan. Op Mijn Rabo BedrijvenPensioen controleert u zelf of de wijziging correct is doorgevoerd.

Samenwonen of samenlevingscontract

Woont u minimaal zes maanden samen of heeft u een samenlevingscontract afgesloten dan moet u zelf uw partner aanmelden. Doet u dit niet, dan krijgt uw partner in veel gevallen niets uitgekeerd.