Overlijden

Wat is er geregeld?

 

U werkt en via uw werkgever bouwt u momenteel pensioen op bij Rabo BedrijvenPensioen. Komt u te overlijden dan is het een prettige gedachte om te weten dat er voor uw nabestaanden wordt gezorgd.

 

Als u werkt, betaalt uw werkgever premies aan het Rabo BedrijvenPensioen. Met deze premies bent u verzekerd voor partnerpensioen. Komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen.

Naast partnerpensioen is er tijdelijk partnerpensioen, ook wel bekend als ANW-hiaatuikering. Tijdelijk partnerpensioen is een extra aanvulling op het maandelijkse partnerpensioen. Dit bedrag wordt uitgekeerd als u voor de pensioendatum komt te overlijden en wordt betaald tot de AOW-leeftijd van de partner.
Een tijdelijk partnerpensioen is een optionele aanvulling op het partnerpensioen. De werkgever beslist over het afnemen van deze aanvulling.

Overlijdt u binnen een jaar na de start van de relatie en uw overlijden lag in de verwachting, dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens beslist hierover.

Partner aanmelden

Is uw partner onbekend bij ons, dan kunnen wij geen partnerpensioen uitkeren bij overlijden. Zorg er daarom voor dat uw partner bij ons is aangemeld.

Komt u te overlijden dan is er voor uw kinderen het wezenpensioen. Wezenpensioen wordt voor maximaal vijf kinderen uitgekeerd. Als er meer kinderen zijn, verdelen we het bedrag, dat voor vijf kinderen beschikbaar is over alle kinderen. Wie de kinderen zijn, wordt na overlijden nagetrokken bij de gemeente. U hoeft uw kinderen daarom niet bij ons aan te melden.

Komt u te overlijden voordat u met pensioen bent gegaan, dan is er voor partners het partnerpensioen, kinderen krijgen wezenpensioen. De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt in het opbouwpercentage. Het aantal jaren dat u deelneemt tot aan uw pensioenleeftijd is hierbij inbegrepen.