Overlijden

Wat is er geregeld voor mijn nabestaanden.

Automatische melding

Een overlijden wordt in Nederland altijd automatisch doorgegeven door de gemeente waar u woont. De pensioenopbouw wordt dan beëindigd en er wordt contact opgenomen met de nabestaanden.

Melden van overlijden

Bent u woonachtig in het buitenland, dan worden er geen gegevens uitgewisseld. Zorg ervoor dat een overlijden wordt doorgegeven, zodat het pensioen voor nabestaanden geregeld wordt. Neem telefonisch contact met ons op. Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 030 - 277 7431.

Partnerpensioen

Wanneer u overlijdt voordat u met pensioen gaat, krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Dit partnerpensioen is verzekerd bij onze verzekeraar, waarvoor uw werkgever premie betaalt.
Overlijdt u binnen een jaar na de start van de relatie en uw overlijden lag in de verwachting, dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen. De Toetsingscommissie Gezondheids-gegevens beslist hierover.

Partner aanmelden

Heeft u een partner en woont u samen, dan is het belangrijk dat uw partner bij ons is aangemeld. Is uw partner onbekend bij ons, dan kunnen wij geen partnerpensioen uitkeren bij overlijden. Kijk na of uw partner bij ons bekend is op uw persoonlijk profiel op Mijn Rabo BedrijvenPensioen of meld uw partner aan. 

Hoogte partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt in het opbouwpercentage en het aantal jaren dat u deelneemt (of nog zou kunnen deelnemen) aan het Rabo BedrijvenPensioen. Bent u nog in dienst bij uw werkgever, dan is er via onze verzekeraar een uitkering bij overlijden voor u verzekerd.

Wezenpensioen

Voor kinderen is er het wezenpensioen. Net zoals bij partnerpensioen geldt dat wezenpensioen is verzekerd bij onze verzekeraar, waarvoor uw werkgever premie betaalt. Wezenpensioen wordt voor maximaal vijf kinderen uitgekeerd. Als er meer kinderen zijn, dan wordt het bedrag, dat voor vijf kinderen beschikbaar is, verdeeld over alle kinderen.

Hoogte wezenpensioen

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt in het opbouwpercentage en het aantal jaren dat u deelneemt (of nog zou kunnen deelnemen) aan het Rabo BedrijvenPensioen.

Inactieve deelnemer

De situatie kan zich voordoen dat u niet meer werkt bij uw werkgever of dat uw werkgever is gestopt met het Rabo BedrijvenPensioen. U bent dan een inactieve deelnemer bij Rabo BedrijvenPensioen. In dit geval worden er geen premies meer voor de verzekeringen betaald. Gevolg hiervan is dat u niet meer verzekerd bent voor het (tijdelijke) partnerpensioen, het wezenpensioen en de premievrijstelling tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat uw eventuele partner en kinderen geen partnerpensioen en wezenpensioen krijgen als u overlijdt. Wel gebruiken we het opgebouwde kapitaal om een partneruitkering voor uw partner in te kopen.

Contact

We zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.