Overlijden

Wat is er geregeld?

 

U werkt en via uw werkgever bouwt u momenteel pensioen op bij Rabo BedrijvenPensioen. Komt u te overlijden dan is het een prettige gedachte om te weten dat er voor uw nabestaanden wordt gezorgd.

 

Zolang u bij uw huidige werkgever werkt, betaalt uw werkgever premies aan het Rabo BedrijvenPensioen. Met deze premies bent u verzekerd voor het partnerpensioen. Komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen.

Alleen als uw werkgever hiervoor gekozen heeft is er naast partnerpensioen een tijdelijk partnerpensioen, ook wel bekend als ANW-hiaatuikering. Tijdelijk partnerpensioen is een extra aanvulling op het maandelijkse partnerpensioen. Dit bedrag wordt uitgekeerd als u voor de pensioendatum komt te overlijden en wordt betaald tot de AOW-leeftijd van de partner.
Een tijdelijk partnerpensioen is een optionele aanvulling op het partnerpensioen.

Overlijdt u binnen een jaar na de start van de relatie en uw overlijden lag in de verwachting, dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens beslist hierover.

Partner aanmelden

Is uw partner onbekend bij ons, dan is er geen partnerpensioen bij overlijden bij ons verzekerd. En krijgt uw partner als u overlijd geen pensioen. Zorg er daarom voor dat uw partner op tijd bij ons is aangemeld.

Komt u te overlijden dan is er voor uw kinderen het wezenpensioen. Wezenpensioen wordt voor maximaal vijf kinderen uitgekeerd. Als er meer kinderen zijn, verdelen we het bedrag, dat voor vijf kinderen beschikbaar is over alle kinderen. Wie de kinderen zijn, wordt na overlijden nagetrokken bij de gemeente. U hoeft uw kinderen daarom niet bij ons aan te melden.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt in het opbouwpercentage. Verder zijn bepalend voor de hoogte van de uitkering; het aantal jaren dat u deelneemt tot aan uw pensioenleeftijd en de hoogte van uw pensioengevend salaris.