Onbetaald verlof

Wat moet ik weten?

Het opnemen van onbetaald verlof heeft effect op uw pensioen. Regel uw zaken vooraf en ga goed voorbereid met verlof.

 

Maandelijks wordt voor u pensioenpremie afgedragen. Een deel van de premie gebruiken we om u te verzekeren tegen risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden. Neemt u onbetaald verlof op, dan wijzigt voor die periode ook uw salaris en de hoogte van uw pensioenpremie. Het kan zelfs zo zijn dat u geen pensioenpremie inlegt tijdens het onbetaald verlof. U bent dan onverzekerd tegen risico’s.

Omdat risico’s ook tijdens onbetaald verlof aanwezig zijn, biedt Rabo BedrijvenPensioen bescherming bij onbetaald verlof aan. Het enige wat u moet doen is het onbetaald verlof aan ons doorgeven. Zo blijft u verzekerd bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
De bescherming bij onbetaald verlof duurt maximaal 18 maanden en kan niet verlengd worden.

Om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft gedurende uw onbetaalde verlof is het belangrijk dat u uw verlofperiode aan ons doorgeeft. Houd er rekening mee dat u voor maximaal 18 maanden verzekerd blijft.

Nadat wij een melding van uw onbetaald verlof hebben ontvangen, verwerken we dit binnen vijf werkdagen. U ontvangt van ons een bevestiging van de melding van onbetaad verlof, waarop u kunt terugzien wanneer uw onbetaald verlof ingaat en wanneer het eindigt. Een maand voor beëindiging van de bescherming bij onbetaald verlof ontvangt u van ons een mededeling van de einddatum. Uiteraard is alle informatie ook online terug te vinden op Mijn Rabo BedrijvenPensioen.