Onbetaald verlof

Wat moet ik weten?

Er zijn drie typen van onbetaald verlof namelijk ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof en onbetaald buitengewoon verlof voor bijvoorbeeld een verre reis of een studie. Het opnemen van onbetaald verlof heeft effect op uw pensioen. Regel uw zaken vooraf en ga goed voorbereid met verlof.

 

Maandelijks wordt van uw brutosalaris pensioenpremie ingehouden. Een deel van de premie wordt gebruikt voor uw pensioenopbouw. Het andere deel van de premies gebruiken we om u te verzekeren tegen risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden. Neemt u onbetaald verlof op, dan wijzigt voor die periode ook uw salaris en de hoogte van uw pensioenpremie. Het kan zelfs zo zijn dat u geen pensioenpremie inlegt tijdens het onbetaald verlof. U bent dan onverzekerd tegen risico’s.

Omdat risico’s ook tijdens onbetaald verlof aanwezig zijn, biedt Rabo BedrijvenPensioen kosteloos bescherming bij onbetaald verlof aan. Het enige wat u moet doen is het onbetaald verlof aan ons doorgeven. Zo blijft u verzekerd bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
De bescherming bij onbetaald verlof duurt maximaal 18 maanden en kan niet verlengd worden. Wel kunt u een nieuw onbetaald verlof doorgeven. Deze moet wel betrekking hebben op een nieuwe situatie, zoals een ouderschapsverlof bij een tweede kind.

Om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft gedurende uw onbetaalde verlof is het belangrijk dat u uw verlofperiode aan ons doorgeeft. Houd er rekening mee dat u voor maximaal 18 maanden verzekerd blijft. Na deze periode worden de voorwaarden aangepast naar de op dat moment geldende situatie.

Nadat wij een melding van uw onbetaald verlof hebben ontvangen, verwerken we dit binnen vijf werkdagen. U ontvangt van ons een bevestiging, waarop u kunt terugzien wanneer uw onbetaald verlof ingaat en wanneer het eindigt. Een maand voor beëindiging van de bescherming bij onbetaald verlof ontvangt u van ons een mededeling van de einddatum. Uiteraard is alle informatie ook online terug te vinden op Mijn Rabo BedrijvenPensioen.