Mijn pensioen

Het is belangrijk dat u weet wat er binnen het BedrijvenPensioen voor u is geregeld. Daarom leggen we dit graag aan u uit. We bieden de informatie over uw pensioenregeling aan in 3 lagen. Dit noemen we Pensioen 1-2-3.

Mijn pensioenopbouw

Het totaal van de maandelijkse betaalde premies en eventuele beleggingsrendement vormen samen uw opgebouwd kapitaal. Van het totale opgebouwde kapitaal koopt u een pensioen op de geplande pensioendatum. U krijgt dan maandelijks een pensioen uitgekeerd. Van dit maandbedrag hebben wij een inschatting gemaakt op basis van de huidige situatie.

Wilt u weten welke keuzes van invloed zijn op uw pensioen? Gebruik dan de pensioenverkenner.

Wat gebeurt er bij...

Raakt u arbeidsongeschikt dan is het een geruststellende gedachte dat uw pensioen goed geregeld is. Ook is het fijn om te weten dat er voor uw nabestaanden wordt gezorgd wanneer u overlijdt. Wat er is geregeld tonen we in het overzicht hieronder. 

Arbeidsongeschiktheid


Wanneer u werkt en u raakt arbeidsongeschikt dan betalen wij uw pensioenpremie.  U bouwt dan nog steeds ouderdomspensioen op en uw nabestaanden zijn verzekerd wanneer u overlijdt. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welk percentage van de premie de verzekeraar betaalt. Uw partner en kinderen blijven dan ook verzekerd. 

 

Als er bij ons geen partner bekend is wordt er geen partnerpensioen getoond, er staat dan € 0,-. 

 

 

Met het Uniform Pensioen Overzicht, UPO, geven we u inzicht in uw pensioensituatie.