Mijn pensioen

Het is belangrijk dat u weet wat er binnen het BedrijvenPensioen voor u is geregeld. Daarom leggen we dit graag aan u uit. We bieden de informatie over uw pensioenregeling aan in 3 lagen. Dit noemen we Pensioen 1-2-3.

Mijn pensioenopbouw

Het totaal van de maandelijkse betaalde premies en eventuele beleggingsrendement vormen samen uw opgebouwd kapitaal. Van het totale opgebouwde kapitaal koopt u een pensioen op de geplande pensioendatum. U krijgt dan maandelijks een pensioen uitgekeerd. Van dit maandbedrag hebben wij een inschatting gemaakt op basis van de huidige situatie.

Wilt u weten welke keuzes van invloed zijn op uw pensioen? Gebruik dan de pensioenverkenner.

Wat gebeurt er bij...

Raakt u arbeidsongeschikt dan is het een geruststellende gedachte dat uw pensioen goed geregeld is. Ook is het fijn om te weten dat er voor uw nabestaanden wordt gezorgd wanneer u overlijdt. Wat er is geregeld tonen we in het overzicht hieronder. 

Arbeidsongeschiktheid


Wanneer u werkt en u raakt arbeidsongeschikt dan betalen wij uw pensioenpremie.  U bouwt dan nog steeds ouderdomspensioen op en uw nabestaanden zijn verzekerd wanneer u overlijdt. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welk percentage van de premie de verzekeraar betaalt. Uw partner en kinderen blijven dan ook verzekerd. 

 

Als er bij ons geen partner bekend is of als u geen deelnemer meer bent van het Rabo BedrijvenPensioen, wordt er geen partnerpensioen getoond, er staat dan € 0,-. 

 

 

Met het Uniform Pensioen Overzicht, UPO, geven we u inzicht in uw pensioensituatie.