Met pensioen gaan  

Wat erbij komt kijken

Met pensioen gaan. Er zijn nogal wat keuzes te maken dus een goede voorbereiding is aan te raden. Om op tijd het pensioen in te laten gaan ontvangt u van Rabo BedrijvenPensioen zes maanden voor uw 68-jarige leeftijd een brief. Met deze brief geven we aan welke keuzes er te maken zijn. Laat u niet verrassen en begin op tijd met oriënteren en afwegen van uw mogelijkheden.

De datum waarop u met pensioen gaat, mag u zelf beslissen. Met pensioen gaan kan vanaf 55 jaar en tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Zorg dat u zes maanden voor uw pensioendatum een keuze heeft gemaakt. Het kiezen van een andere pensioendatum heeft uiteraard financiële gevolgen. Weeg daarom de voor- en nadelen goed tegen elkaar af.

Eerder met pensioen

Gaat u eerder met pensioen dan geniet u langer van het opgebouwde kapitaal. Houd er wel rekening mee dat het opgebouwde kapitaal over meer jaren uitbetaald wordt en dat u minder lang pensioen opbouwt. Hierdoor valt de maandelijkse pensioenuitkering waarschijnlijk lager uit.

Later met pensioen

Werkt u langer door, dan bouwt u een langere periode pensioen op, maar wordt de pensioenperiode ook korter. Dit merkt u in de maandelijkse uitkeringen, deze vallen doorgaans hoger uit.

De pensioenverkenner

Als u eerder of later met pensioen wilt, dan is het verstandig om te bekijken hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt. Dan weet u wat u ongeveer krijgt , èn kunt u bepalen of eerder met pensioen gaan financieel haalbaar is. Wanneer u inlogt, kijkt u gemakkelijk na wat momenteel het indicatieve maandbedrag is. Met de pensioenverkenner krijgt u inzicht hoe dat maandbedrag verandert als u een andere pensioendatum kiest.

Met pensioen op AOW-leeftijd

In de meeste gevallen stopt u met werken op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd wordt bepaald door wetgeving en de Sociale Verzekeringsbank houdt hier toezicht op.
De AOW-leeftijd wijkt af van de pensioengerechtigde leeftijd, standaard 68 jaar, die door Rabo BedrijvenPensioen is bepaald. Wilt u uw pensioen ontvangen op uw AOW-leeftijd? Regel dit dan door een half jaar voor uw AOW-leeftijd u te verdiepen in uw pensioen.

U ontvangt straks uw pensioen. Maar voordat het zover is, doet u er verstandig aan eerst de pensioenmogelijkheden te onderzoeken. De te maken keuzes hebben invloed op de hoogte van uw maandelijkse uitbetaling. Bent u eruit, dan geeft u bij pensionering de gemaakte keuze door aan uw pensioenverzekeraar.

Een vastgestelde of variabele uitkering

Met een vastgestelde uitkering kiest u voor een constant pensioenbedrag. De maandelijkse pensioenuitkering is voor de rest van uw leven elke maand hetzelfde. Het bedrag daalt niet, maar het zal doorgaans ook niet stijgen. Dit geeft een bepaalde mate van zekerheid, omdat u weet wat u de rest van uw leven uitgekeerd krijgt.
Met een variabele uitkering loopt u na de pensioendatum nog risico. Omdat na ingang van uw pensioen uw pensioenkapitaal belegd blijft. Naar verwachting leidt dit tot een hoger pensioen, maar het kan in de loop van de tijd ook lager worden. U heeft daardoor geen zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering.

Eerst hoger dan lager pensioen

De eerste jaren van uw pensioen kunt u een hoger bedrag uit laten keren. In ruil hiervoor ontvangt u later een lager pensioen. De latere uitkering mag niet lager zijn dan 75% van de hoogste pensioenuitkering.

Een lager partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen

Met het partnerpensioen is uw partner verzekerd van een uitkering wanneer u overlijdt. Heeft u geen partner, of heeft uw partner zelf voldoende inkomen, dan is partnerpensioen misschien niet nodig. Het is een optie om het partnerpensioen te verlagen in ruil voor een hogere maandelijkse pensioenuitkering. Wanneer u hiervoor kiest, moet uw partner er wel mee instemmen.

Van het pensioenkapitaal koopt u een levenslang pensioen. Omdat de prijs van een levenslang pensioen kan verschillen, is het verstandig om bij diverse verzekeraars offertes op te vragen. Uiteraard ontvangt u via de verzekeraar waarmee we samenwerken ook een aanbieding. Wanneer u alle offertes met elkaar vergelijkt kiest u wat het meest gunstig is.
Heeft u eenmaal besloten, dan geeft u uiterlijk zes weken voor de pensioendatum aan ons door wie de verzekeraar van uw voorkeur is. Dit doet u via de verzekeraar van uw keuze met een door hen verstrekt officieel aanvraagformulier. Maakt u geen keuze, dan kopen we voor u een pensioen bij de verzekeraar waarmee wij samenwerken.
Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand nadat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Vanzelfsprekend zijn persoonlijke situaties van invloed op uw pensioen. De belangrijkste hebben we voor u uitgelicht.

Woonachtig in het buitenland

Gaat u met pensioen terwijl u in het buitenland woont, houd dan rekening met andere regelgeving en extra kosten. Deze verschillen per verzekeraar. Voor het overmaken van uw maandelijkse pensioen naar een buitenlands rekeningnummer worden doorgaans extra transactiekosten in rekening gebracht. Deze kosten komen voor uw rekening. En houd rekening met een andere berekening van de belasting bij verblijf in het buitenland. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Gescheiden

Afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt, heeft een scheiding gevolgen voor uw pensioen. Waar u rekening mee moet houden en welke gevolgen er zijn, leggen we graag uit.