Gebruik en eigendom

Gebruik

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V., verboden.

Eigendom

Alle opgenomen informatie is eigendom van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. of daaraan in licentie gegeven. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V..
© Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. 2016