Partner

Aan- of afmelden

 

U en uw partner zijn uit elkaar. Tijdens uw relatie heeft uw partner pensioen opgebouwd bij Rabo BedrijvenPensioen. Wat er eventueel voor u is geregeld hebben we op een rij gezet.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u recht op de helft van het pensioenkapitaal dat tijdens uw relatie is opgebouwd.

Verdeling ouderdomspensioen

Heeft uw ex-partner een pensioen opgebouwd bij Rabo BedrijvenPensioen, dan is dit ouderdomspensioen bedoeld om te voorzien in jullie dagelijks onderhoud bij pensionering. Bij een scheiding geniet u niet meer samen van dit pensioen, daarom is bij wet geregeld dat u beiden recht heeft op de helft van het pensioenkapitaal. Het kapitaal dat tijdens de relatie is opgebouwd wordt dan verdeeld. Deze wettelijke regeling wordt de standaardverdeling of standaardverevening genoemd.

Recht op bijzonder partnerpensioen

Overlijdt uw ex-partner voor de pensioendatum dan maakt u aanspraak op een gedeelte van het pensioenkapitaal dat is opgebouwd. Van dit gedeelte koopt u dan een levenslang pensioen aan, dit noemen we bijzonder partnerpensioen.

 

Ook als u langer dan 6 maanden samenwoonde of gedurende uw relatie een samenlevingscontract had heeft u recht op bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen wordt alleen uitgekeerd bij overlijden van uw ex-partner. Het bijzonder partnerpensioen is een deel van het kapitaal dat tot de scheiding is opgebouwd. Met dit kapitaalgedeelte koopt u een bijzonder partnerpensioen aan.

U kunt ook afstand doen van het recht op het bijzonder partnerpensioen. Dit doet u door de gemaakte afspraken op te nemen in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst. In dat document moet dan duidelijk vermeld staan dat u afziet van het pensioen.

Wanneer bij ons de scheiding geregistreerd staat, nemen we op de pensioendatum van uw ex-partner contact met u op over de uitkering van het kapitaal. Van het ouderdomspensioen dat voor u gereserveerd staat koopt uw ex-partner een pensioen aan bij een pensioenverzekeraar. Vervolgens wordt, zolang uw ex-partner leeft, het pensioen aan u uitgekeerd.

Wanneer u verdeling van uw ouderdomspensioen wilt aanvragen is het belangrijk dat u dit binnen twee jaar na de scheiding bij ons aanvraagt doormiddel van het wettelijk aanvraagformulier. Zijn de twee jaar voorbij, dan kunnen wij niets voor u doen. De pensioenuitkering moet u dan zelf bij uw ex-partner, wanneer die met pensioen gaat, claimen.