Disclaimer

Informatie

Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet actueel, volledig of correct is. Het pensioenreglement van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. is altijd leidend. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie of het niet actueel zijn hiervan. Het Nederlands recht is van toepassing.

Informatie over de Pensioenverkenner

De Pensioenverkenner is een initiatief van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.. Deze Pensioenverkenner heeft als doel om deelnemers aan het Rabo BedrijvenPensioen een goed en realistisch beeld te geven van hun pensioen, de haalbaarheid van hun persoonlijke doelstellingen en de verschillende keuzemogelijkheden. De informatievoorziening is echter niet volledig. De informatie en gegevens die u in de Pensioenverkenner invoert, controleert Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. niet. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. heeft ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of volledigheid van de gegevens die u invoert en berekeningen die hierbij horen. Dit geldt ook voor de getoonde bruto-nettoberekeningen. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. respecteert uw privacy en slaat geen gegevens op, behalve als dit nodig is om de Pensioenverkenner goed te laten werken. Deze gegevens worden daarna zo spoedig mogelijk verwijderd. De informatie in de Pensioenverkenner is bedoeld om inzicht te krijgen in uw toekomstige pensioen. De Pensioenverkenner geeft geen advies en geen informatie die deskundig, persoonlijk, financieel advies vervangen. Voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie of de berekeningen uit de Pensioenverkenner, kunt u het best deskundig financieel advies vragen.