Uw pensioen en beleggen

Binnen het Rabo BedrijvenPensioen worden de premies die wij voor u ontvangen, belegd. De video legt aan u uit waarom wij voor u beleggen en welke keuzes wij hierbij maken.

Wilt u direct zien wat de hoogte is van uw pensioenkapitaal en het pensioen dat u kunt verwachten? Log dan nu in op uw persoonlijke omgeving.

Inloggen mijn.rabobedrijvenpensioen

Meer informatie

De pensioenpremies worden belegd in de Pensioen Opbouw fondsen van Robeco. Iedere werknemer neemt deel in één Pensioenopbouwfonds. Uw fonds betreft normaal gesproken het Pensioen Opbouwfonds met het jaartal waarin u 67 jaar wordt. Bijvoorbeeld: bent u geboren in 1980 dan zit u in Pensioen Opbouw 2043-2070.

Om voldoende pensioen op te bouwen wordt de pensioeninleg belegd. Beleggen betekent meer risico, want beleggen is risicovoller dan sparen. Wij bouwen het beleggingsrisico van de Pensioen Opbouw fondsen af, naarmate de datum waarop u met pensioen gaat dichterbij komt. Zo proberen we te voorkomen dat uw pensioen opeens veel lager uitvalt. Echter de resultaten van de beleggingen kunnen mee of tegenvallen. De uiteindelijke waarde van de beleggingen op de pensioendatum bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van uw pensioenuitkering. Andere factoren die de hoogte bepalen zijn de rentestand op moment van pensionering en kosten van de verzekeraar waar de werknemer zijn pensioen inkoopt.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in onze brochure beleggen.