Beëindigen relatie

Pensioenverdeling aanvragen en Bijzonder Partnerpensioen.

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen. Bij wet is geregeld hoe bij scheiding het pensioen wordt verdeeld. Een ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. Dit is de zogenaamde standaardverdeling of standaardverevening.
Van deze standaardverdeling kan afgeweken worden. Dit moet duidelijk zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Pensioenverdeling aanvragen

Pensioenverdeling vraagt u aan met het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen'. Binnen twee jaar na beëindiging van de relatie kunt u de aanvraag indienen. Zijn de twee jaar voorbij, dan kunnen wij niets voor u doen. De pensioenuitkering verrekent u dan zelf met uw ex-partner.

Bijzonder partnerpensioen

Uit elkaar gaan heeft ook gevolgen voor de partneruitkering bij overlijden. Als u overlijdt maakt uw ex-partner aanspraak op het kapitaal dat tot de scheiding is opgebouwd. Met dit kapitaal kan een partnerpensioen worden gekocht na uw overlijden. Partnerpensioen voor ex-partners wordt Bijzonder Partnerpensioen genoemd.
Uw ex-partner kan echter ook afstand doen van dit pensioen. Bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden, in een echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst. In dat document moet dan duidelijk zijn opgenomen dat uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen. Via het formulier ‘Afstand bijzonder partnerpensioen’ geeft u de wijziging aan ons door.

Meer informatie

Via het blok rechts in beeld download u het formulier waarmee u de beëindigde relatie doorgeeft. Ook vindt u hier het formulier Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen terug. De 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' is het formulier waarmee u pensioenverdeling doorgeeft.

 

Contact

We zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.