Arbeidsongeschiktheid

De verzekeraar neemt risico- en pensioenpremies voor zijn rekening.

In dienst

In de verzekeringspremie die uw werkgever betaalt is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar wordt betaald. U bouwt dan nog steeds ouderdomspensioen op en uw nabestaanden zijn verzekerd wanneer u overlijdt. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welk percentage van de premie de verzekeraar betaalt.

U krijgt bij het Rabo BedrijvenPensioen geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt, wel zorgen we dat uw pensioenpremie wordt doorbetaald.

Meer informatie

Meer weten over uw pensioen en arbeidsongeschiktheid? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 030-277 7431.

Contact

We zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.